دانلود رایگان مقاله تحقیق فارسی

بررسی کارایی و رتبه‌بندی شرکت‌های سیمانی فعال در بورس با استفاده ازروش بهبود‌یافته تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

۱۹ مرداد ۱۳۹۷

خانمحمدی, معصومه, حیدری, حسین. (۱۳۹۷). بررسی کارایی و رتبه‌بندی شرکت‌های سیمانی فعال در بورس با استفاده ازروش بهبود‌یافته تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, (), -.

معصومه خانمحمدی; حسین حیدری. “بررسی کارایی و رتبه‌بندی شرکت‌های سیمانی فعال در بورس با استفاده ازروش بهبود‌یافته تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی”. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, , , ۱۳۹۷, -.

خانمحمدی, معصومه, حیدری, حسین. (۱۳۹۷). ‘بررسی کارایی و رتبه‌بندی شرکت‌های سیمانی فعال در بورس با استفاده ازروش بهبود‌یافته تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی’, تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, (), pp. -.

خانمحمدی, معصومه, حیدری, حسین. بررسی کارایی و رتبه‌بندی شرکت‌های سیمانی فعال در بورس با استفاده ازروش بهبود‌یافته تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, ۱۳۹۷; (): -.