دانلود رایگان مقاله تحقیق فارسی

کاربرد مدل اسپلاین آماری در حل برخی مسائل معکوس سهموی با منبع مجهول

۱۱ مرداد ۱۳۹۷

صالحی شایگان, امیرحسین, ذاکری, علی. (۱۳۹۷). کاربرد مدل اسپلاین آماری در حل برخی مسائل معکوس سهموی با منبع مجهول. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, (), -.

امیرحسین صالحی شایگان; علی ذاکری. “کاربرد مدل اسپلاین آماری در حل برخی مسائل معکوس سهموی با منبع مجهول”. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, , , ۱۳۹۷, -.

صالحی شایگان, امیرحسین, ذاکری, علی. (۱۳۹۷). ‘کاربرد مدل اسپلاین آماری در حل برخی مسائل معکوس سهموی با منبع مجهول’, تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, (), pp. -.

صالحی شایگان, امیرحسین, ذاکری, علی. کاربرد مدل اسپلاین آماری در حل برخی مسائل معکوس سهموی با منبع مجهول. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, ۱۳۹۷; (): -.