دانلود رایگان مقاله تحقیق فارسی

محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع‌های آماری

۲۶ تیر ۱۳۹۷

روزگار, رسول, صوفی, بها الدین, طاهری زاده, حمیدرضا. (۱۳۹۷). محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع‌های آماری. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, ۳(۱), ۷۲-۸۱٫

رسول روزگار; بها الدین صوفی; حمیدرضا طاهری زاده. “محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع‌های آماری”. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, ۳, ۱, ۱۳۹۷, ۷۲-۸۱٫

روزگار, رسول, صوفی, بها الدین, طاهری زاده, حمیدرضا. (۱۳۹۷). ‘محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع‌های آماری’, تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, ۳(۱), pp. 72-81.

روزگار, رسول, صوفی, بها الدین, طاهری زاده, حمیدرضا. محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع‌های آماری. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, ۱۳۹۷; ۳(۱): ۷۲-۸۱٫