دانلود رایگان مقاله تحقیق فارسی

خبرنامه دانلود رایگان تحقیق فارسی تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی شماره ۱۸

۲۶ تیر ۱۳۹۷

 • سخن سردبیر
 • یازدهمین کنفرانس بین المللی دانلود رایگان تحقیق فارسی تحقیق دردانلود رایگان تحقیق فارسی 
 • سومین کنفرانس بین المللی علوم تصمیم گیری هوشمند
 • چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 
 • ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
 • گزارش اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار 
 • گزارش سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها 
 • گزارش دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات و تصمیم گیری 
 • گزارش اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
 • گزارش کارگاه آموزشی 
 • معرفی کتاب
 • اسامی نمایندگان انجمن در دانشگاه های سراسر کشور
 • فرم عضویت حقوقی
 • فرم عضویت حقیقی


برای دانلود بر روی تصویر خبرنامه کلیک کنید