دانلود رایگان مقاله تحقیق فارسی

بهترین گزینه های ایران بعد از خروج آمریکا از برجام

۲۵ تیر ۱۳۹۷

به نظر شما بهترین گزینه های ایران بعد از خروج آمریکا از برجام چیست ؟ لطفا بعد از شرکت در نظر سنجی در بخش نظرات توضیح دهید.

۱- تقویت نخبگان برای تحقیق و توسعه و تولید تکنولوژی مورد نیاز داخل شامل هواپیما سازی ، سیستم های پزشکی و دارو های روز ،  سیستم های مالی قدرتمند

۲- تقویت حداکثری بخش کشاورزی و نظامی – برای عدم وابستگی در بخش بسیار حیاتی کشاورزی و آمادگی کامل نظامی در صورت حمله احمقانه و وحشیانه به ایران

۳- اتحاد ملی از طریق شنیدن و عمل به تمام خواسته های مردم ایران و پر هیز از ایجاد دودستگس و تفرقه به خاطر مسائل قومیتی ، مذهبی ، جناح سیاسی و …. برای همکاری حداکثری مردم در مقابله با دشمنان خارجی

۴- ایجاد قوانین بسیار سختگیرانه داخلی برای مبارزه با سودجویان تحریم (پیتر بیلیش ها) – کنترل شرایط بازار و اقتصاد از طریق مقابله با سود جو ها و جلوگیری از ایجاد فشار داخلی برمردم

لطفا در بخش نظرات توضیح دهید.

دیدگاهتان را پایین تر از لینک های مرتبط بیان کنید :