دانلود رایگان مقاله تحقیق فارسی

ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگ‌های ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینه‌سازی چند هدفه مساله زمان‌بندی پروژه و پیش‌بینی پیشرفت زمانی پروژه

۲۵ تیر ۱۳۹۷

عقدایی, احسان, حسین زاده کاشان, علی. (۱۳۹۷). ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگ‌های ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینه‌سازی چند هدفه مساله زمان‌بندی پروژه و پیش‌بینی پیشرفت زمانی پروژه. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, (), -.

احسان عقدایی; علی حسین زاده کاشان. “ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگ‌های ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینه‌سازی چند هدفه مساله زمان‌بندی پروژه و پیش‌بینی پیشرفت زمانی پروژه”. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, , , ۱۳۹۷, -.

عقدایی, احسان, حسین زاده کاشان, علی. (۱۳۹۷). ‘ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگ‌های ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینه‌سازی چند هدفه مساله زمان‌بندی پروژه و پیش‌بینی پیشرفت زمانی پروژه’, تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, (), pp. -.

عقدایی, احسان, حسین زاده کاشان, علی. ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگ‌های ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینه‌سازی چند هدفه مساله زمان‌بندی پروژه و پیش‌بینی پیشرفت زمانی پروژه. تصمیم گیری و تحقیق در دانلود رایگان تحقیق فارسی, ۱۳۹۷; (): -.